• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  อบ51007.06/
  ลว.  05 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
  ถึง : โรงเรียนบัวงามวิทยา , โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม , โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา , โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก , โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม , โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม , โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม , โรงเรียนนาคำวิทยา , โรงเรียนพิบูลมังสาหาร , โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม , โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ,
  เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
  รายละเอียด : เรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานต้อนรับผู้อำนวยการ นายเกษมสุข เพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ในวันที่ 9 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม และเมื่อเสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   สุขใส ทองกุล


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    อบจ.อุบลราชธานี
  ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  โทร.0-4525-0333 โทรสาร.0-4525-4609
  E-mail Address :  webadmin@ubon.go.th    webadmin@ubon.go.th


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยอบจ.อุบลราชธานี
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1436 วินาที